Tổng quan

Địa chỉ công ty

Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam
12 Đường số 20, Khu phố 4,
Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-8-38408379 
Fax:  +84-8-38408381

RĐại diện bởi: Nguyễn Thị Tố Trinh, Giám Đốc Điều Hành

Mã số doanh nghiệp: 0301483939

Giấy chứng nhận đầu tư số: 1051678171

Nơi đăng ký: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tất cả các quyền bảo lưu trừ khi có quy định khác. Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp thông tin xác thực không  có nghĩa vụ hay trách nhiệm  được chấp nhận về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin trên trang web này. Điều này cũng áp dụng cho các siêu liên kết. Sửa đổi và bổ sung. 

Thực hiện Mô hình, Thiết kế và Kỹ thuật

NORDSONNE IDENTITY
Linienstraße 153
10115 Berlin

Phim ảnh và đồ họa

gloss postproduction gmbh, Hamburg
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH, Wiesbaden
Nordsonne Identity, Berlin