Kiểm Soát Côn Trùng

Tách Rời và Hiệu Quả

Dịch vụ Kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp góp phần đáng kể vào việc bảo tồn tài sản và thực phẩm của bạn. Tất cả các công ty và tất cả hàng hóa có những yêu cầu khác nhau về sự tôn tôn trọng việc kiểm soát sự gặm nhắm, kiểm soát côn trùng và việc khử trùng, Dussmann phát triển giải pháp riêng biệt cho từng khách hàng.

Chúng tôi rất vui đưa ra những đề nghị riêng biệt việc  việc kiểm soát côn trùng tại cơ sở của bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi qua email hay gọi cho chúng tôi:

Tổng quát các dịch vụ của chúng tôi:

  • Kiểm tra về sự phá hoại
  • Tài liệu kiểm tra
  • Bằng chứng côn trùng
  • Loại trừ sự gắm nhắm, côn trùng
  • Giải pháp sân vườn
  • Khử trùng loại bỏ vi khuẩn
  • Giải pháp loại bỏ men và đất xốp
  • Loại bỏ chim, chó, mèo,v.v
Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam
Số hotline
Phone +84 28 38408379 +84 28 38408379