Các dịch vụ

Dịch vụ cơ sở thiết kế theo yêu cầu

Dussmann service cung cấp toàn bộ các các dịch vụ cơ sở từ một nguồn duy nhất; từ dịch vụ bảo trì kỹ thuật đến dịch vụ cung cấp suất ăn, từ dịch vụ bảo vệ và dịch vụ làm sạch đến dịch vụ quản lí tòa nhà, dịch vụ đa chức năng được liên kết bởi 70 dịch vụ riêng lẻ. Dussmann Service triển khai các mô hình dựa trên yêu cầu của từng lĩnh vực  khác nhau và đề xuất gói dịch vụ riêng cho từng khách hàng.

Hệ thống dịch vụ đa chức năng

Các tiêu chuẩn Chứng nhận

Hệ thống dịch vụ đa chức năng quy định toàn bộ các quy trình và thủ tục về quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn.