Chứng nhận

Các chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp

Hệ thống quản trị tích hợp của chúng tôi được xây dựng một cách có hệ thống nhằm đảm bảo công tác vận hành tập trung vào chất lượng, bảo vệ môi trường, sức khỏe và sự an toàn. Nó quy định rõ ràng các mục tiêu, tổ chức, trách nhiệm, quy trình, tiến trình của từng nhiệm vụ

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất nhằm đảm bảo nhân sự của khách hàng được làm việc trong điều kiện tốt nhất.

P. Dussmann Viet Nam được trao chứng nhận quốc tế ISO 9001 cho dịch vụ suất ăn cho nhân viên, làm sạch, cảnh quan và dịch vụ kỹ thuât.

Các địa điểm

Theo yêu cầu của bạn

Các chi nhánh văn phòng tại Việt Nam.

ISO 9001:2015
ISO 22000:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

(Kopie 3)