Cung cấp giải pháp quản lý cơ sở vật chất toàn diện

Dussmann Service

Dussmann Service cung cấp các dịch vụ quản lý cơ sở vật chất trên toàn cầu với các dịch vụ làm sạch, suất ăn, chăm sóc mảng xanh và dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.