Nghề nghiệp

Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam

Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam được thành lập năm 1995 và đã trở thành một trong những công ty hàng đầu về dịch vụ đa chức năng tại Việt Nam.

P. Dussmann Vietnam Co.,Ltd.
Liên hệ
Phone +84 28 38408379+84 28 38408379