Dussmann Service

Quản lý đa chức năng

Là nhà cung cấp dịch vụ đa chức năng hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới, Dussmann Service cung cấp toàn bộ các các dịch vụ tiện ích.

Tìm hiểu thêm về Dussmann Service qua những trang tiếp theo:

Phối hợp

Mô hình hiệu quả chi phí

Bằng cách khéo léo liên kết các dịch vụ và hệ thống riêng lẻ đồng thời gắn kết các cụm quy trình, chúng tôi tạo ra các mô hình phối hợp đem lại hiệu quả chi phí.