Dussmann Group

Nhà cung cấp dịch vụ đa chức năng hàng đầu

Dussmann cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ con người từ hơn 50 năm qua. Được sáng lập bởi Peter Dussmann năm 1963, doanh nghiệp gia đình đã phát triển thành một trong những tập đoàn cung cấp dịch vụ đa chức năng hàng đầu trên thế giới.

Bà Catherine von Fürstenberg-Dussmann cùng ban lãnh đạo cấp cao tiếp tục điều hành tập đoàn theo định hướng chiến lược của nhà sáng lập.

Đào tạo ban đầu và chuyên sâu

Có năng lực và tạo động lực

Ưu tiên nhân sự có năng lực tốt. Chúng tôi cung cấp chương trình toàn diện về các khóa học đào tạo ban đầu và chuyên sâu cho một loạt các đối tượng.