Dịch vụ đa chức năng cho nhiều đối tượng khác nhau

Các mô hình ngành – Thiết kế riêng và Chi phí hiệu quả

Mỗi ngành có những yêu cầu dịch vụ khác nhau khi lựa chọn  nhà cung cấp. Nhằm đáp ứng những yêu cầu đó, chúng tôi thiết kế các mô hình theo yêu cầu và chi phí của khách hàng: các mô hình ngành chuyên biệt của Dussmann.

Chúng tôi xem xét các qui trình và thủ tục đang áp dụng tại công ty của bạn vì mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ và hoàn thiện các qui trình đó thông qua dịch vụ của chúng tôi . Bằng cách khéo léo liên kết với dịch vụ làm sạch, suất ăn và dịch vụ kỹ thuật,các yêu cầu riêng, chúng tôi đưa ra các giải pháp chất lượng phù hợp.Các chuyên gia của chúng tôi đúc kết những kinh nghiệm trong khi làm việc với những ngành công nghiệp khác nhau.  Các kết quả thường là một giải pháp đặc biệt và điều này là duy nhất trên thị trường. Đồng thời, dịch vụ đa chức năng làm tăng hiệu quả chi phí bởi vì chúng ta sắp xếp các  dịch vụ để đạt được hiệu ứng tổng hợp giữa các dịch vụ.

Chúng tôi rất vui khi thảo luận các giải pháp theo các yêu cầu của bạn. Gọi điện thoại hoặc liên lạc với chúng tôi qua email.