Quản lý đa chức năng đối với ngành thực phẩm

Các dịch vụ đa chức năng với chất lượng cao

Cung cấp các dịch vụ cho các ngành sản xuất thực phẩm là một công việc không hề đơn giản bởi lẽ sự đa dạng của nhà máy, hệ thống, và yêu cầu cụ thể từ những khách hàng khác nhau.

Sự hợp tác với Dussmann cung cấp một loạt các lợi ích cho hoạt động sản xuất và quản lý vận hành của bạn. Chúng tôi cung cấp phương án hỗ trợ tích cực tuân thủ theo các chuẩn mực và quy định.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vệ sinh toàn diện cho các hệ thống sản xuất. Chúng tôi đã cải tiến , thử nghiệm các quy trình và nhân viên của chúng tôi được hướng dẫn và đào tạo chuyên sâu . Thiết bị chuyên biệt giúp nhân viên chúng tôi thực hiện các hoạt động làm sạch trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm theo mô hình HACCP.

Các dịch vụ sản xuất kèm theo cũng là một phần trong gói dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như hậu cần nội bộ, hoạt động phun rửa và nhân viên hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

Các mô hình hiện đại và qui trình kiểm soát xuyên suốt của chúng tôi ngăn chặn bất kỳ sự lây nhiễm nào của các quá trình sản xuất và giúp bạn đảm bảo tối đa tính toàn vẹn của sản phẩm và các hệ thống sẵn có.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cốt lõi của bạn từ suất ăn ngon miệng cho nhân viên đến dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp.  Chúng tôi đã tận dụng sự liên kết giữa các dịch vụ riêng lẻ để đem đến hiệu quả chi phí và chất lượng tốt hơn. Khi quy trình và yêu cầu thay đổi, chúng tôi linh hoạt trong việc triển khai nhân sự và trong việc cung ứng các dịch vụ riêng lẻ.

Gọi hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòngcung cấp những giải pháp cho các yêu cầu riêng biệt của bạn.

P. Dussmann Vietnam Co.,Ltd.
Liên hệ
Phone +84 28 38408379 +84 28 38408379

Làm vệ sinh

Riêng biệt và đáng tin cậy

Mô hình làm sạch Vệ sinh 360 ° của chúng tôi cung cấp cho các bệnh viện, và các cơ sở chế biến thực phẩm dịch vụ vệ sinh đáng tin cậy. Một hệ thống tích hợp được thiết lập dưa trên tất cả các yếu tố tác động đến vệ sinh.

Dịch vụ kỹ thuật

Sẵn sàng Uy tín

Chúng tôi duy trì mức độ khả dụng cao và đảm bảo tuân thủ pháp luật thông qua hệ thống quản lý chất lượng và đào tạo nhân viên.